تاریخچه مجله

نشریه علمی-پژوهشی دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید سپهبد قاسم سلیمانی ،کرمان توانسته است دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران کشور را به نحو شایسته ای در اختیار علاقه مندان به امر پژوهش قرار دهد. در سال 1399 بر اساس مصوبه شماره 10/1325/ص/99 وزارت علوم تحقیقات و فناوری در مورد تخصصی شدن نشریات علمی-پژوهشی کشور، نشریه دانشکده مهندسی مجوز انتشار  نشریه را در رشته  عمران دریافت نمود. به منظور تسهیل در دریافت مقاله ها و انجام داوری، نویسندگان محترم مقاله های خود را از طریق وب سایت نشریه ارسال کنند.

زمینه مطالعاتی

نشریه مهندسی عمران ناشر یافته های نو و اصیل در زمینه مهندسی عمران است و هدف آن گسترش پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط بین پژوهشگران دانشگاهی می باشد. هیأت تحریریه فقط مقاله هایی را مورد بررسی قرار خواهد داد که قبلاً در جای دیگر چاپ نشده باشند. مقاله های ارائه شده در کنفرانس ها از این امر مستثنی هستند و مانند سایر موارد ارزیابی شده و درصورت تأیید به چاپ می رسند.

روند داوری

تمام مکاتبات در این نشریه به صورت محرمانه انجام میگردد لازم به ذکر است که داوران مقاله را بدون عنوان نام نویسندگان دریافت می نمایند و نویسندگان نیز فقط از نظرات داور مطلع خواهند شد.

تعداد انتشار

فصلنامه